Vi er fleksible​
Vi er uddannede
Vi er konkurrencedygtige
Previous slide
Next slide

Opstart og forløb

Opstarten hos NK Care

Når vi bliver spurgt, om vi vil påtage os en opgave, lægger vi stor vægt på de indledende møder med brugeren. Det er nemlig her, vi sammen finder ud af, hvordan vi skaber de optimale rammer for brugeren, og hvilke typer hjælpere han/hun vil have det godt sammen med.

Hjælperne hos NK Care ApS har erfaring med mange forskellige patienttyper og sygdomsforløb.

Det er vigtigt at undgå en udskiftning blandt plejepersonalet, da det er med til at skabe unødig uro i et pasningskrævende menneskes liv.

Vi er i NK Care ApS en fantastisk stabil flok mennesker ansat, som altid yder deres allerbedste. Alle er bevidste om, at de er gæster i brugerens hjem, hvorfor hjælpen altid foregår på brugerens præmisser.

Det videre forløb - sammen finder vi den rigtige hjælp

Ved opstart af personlig pleje og praktisk hjælp vil du som udgangspunkt komme igennem et såkaldt rehabiliteringsforløb. 

Det betyder, at vi skal have synliggjort dit funktionsniveau, som vurderes af visitationen i din kommune.

Herefter bliver der udarbejdet en indsatsplan, som vi arbejder ud fra.

Os, der hjælper dig

Når du som bruger starter et plejeforløb op hos os, er der én ting, der er helt sikkert: Det er dig det hele drejer sig om.

Vi har et tværfagligt samarbejde med kommunens visitation, fx Brønderslevs Kommune, med ergoterapeuter, sygeplejersker og fysioterapeuter og dermed kompetencer som gør, at du ved at vælge os, vil få den bedst mulige hjælp.

Vi ved godt, at de fleste mennesker helst vil klare sig selv – hvis det er muligt. Skulle behovet for hjælp så opstå, så vil de fleste også sige, at det skal det være så lidt som muligt.

Derfor er det også vores filosofi, at hvis du vil opnå størst mulig indflydelse på dit liv, så vælg NK Care til dine eller dine pårørendes plejeopgaver.

Nedenfor kan du få et overblik over de personer, som hjælper dig igennem plejeforløbet.