.Vores værdier

NK Care ApS ønsker at skabe rammerne om et godt liv for mennesker med svære sygdomme, som ønsker at blive boende i eget hjem.

Vores mål er at skabe størst mulig livskvalitet for den syge, og det sikrer vi blandt andet ved at efterleve de værdier, som er kernen i vores pasning, og som alle vores dygtige hjælpere har siddende på rygraden.

Det foregår på brugerens præmisser.


Er det en time om dagen eller døgnpasning, så er det brugerens hjem, og vi er der som gæster. Det betyder, at vi respekterer brugerens ønsker, og at hjælpen foregår på brugerens præmisser.

Derfor er det også vigtigt at understrege, at brugeren har ret til at sige fra, hvis han/hun føler, der er noget, som ikke fungerer. Det være sig i den daglige gang eller kemien med en hjælper. Vi er først tilfredse, når brugeren er det.

En stabil hverdag

.
Hos NK Care ApS lægger vi stor vægt på grundighed i ansættelsen af hjælpere til hver enkelt bruger.  Dette gøres for at  sikre det rette match mellem brugerens og hjælpernes personlighed. Det gør, at teamet og brugeren hurtigst muligt kommer ind på hinanden og får en god hverdag op at køre.

De fleste af vores brugere har brug for en stor grad af stabilitet og de samme mennesker omkring sig hver dag for at kunne fungere.  Derfor vil der altid kun komme ”kendte” hjælpere i hjemmet. Vi er ekstremt fleksible i forhold til altid at kunne skaffe en af de faste hjælpere, hvis der skulle være sygdom i teamet.

”Der er tid nok”


Alle vores hjælpere er varme, nede på jorden og med et stort omsorgs gen, og de har altid brugerens trivsel som førsteprioritet. 

Fra hjemmeplejen, plejehjem, hospitaler m.v. hører man ofte, at der ikke er tid nok til brugerne. Vi har præcis den tid, som den enkelte bruger har behov for – plus et par minutter mere. Det giver glæde og ro til gavn for både brugeren og hjælperen.