Vi tilbyder personlige hjælpere, BPA ordninger, vikardækning

Når man bliver ramt af en alvorlig sygdom, kan det komme så vidt, at man får behov for en personlig hjælper, hvis man ønsker at forblive i eget hjem.

Vores holdning er, at respiratorbrugere og andre alvorligt syge skal have et værdigt liv. Vi ønsker at yde omsorg og skabe gode rammer for høj livskvalitet på trods af alvorlig sygdom. Derfor er vi er parate til at gå langt for at imødekomme den syges ønsker og behov.

Forskellige ordninger


Det er ikke mængden af hjælp, som brugeren har behov for, der er afgørende for, om det er en opgave for os. Alle har ret til et værdigt liv med den hjælp, der er nødvendig. Derfor tilbyder NK Care ApS også mange forskellige hjælpeordninger.

Vi kan håndtere opgaven, uanset om det er én times pasning om dagen, eller om det er døgnpasning 365 dage om året, og altid yder vi samme gode service.

Opstart og forløb


Når vi bliver spurgt, om vi vil påtage os en opgave, lægger vi stor vægt på de indledende møder med brugeren. Det er nemlig her, vi sammen finder ud af, hvordan vi skaber de optimale rammer for brugeren, og hvilke typer hjælpere han/hun vil have det godt sammen med.

Hjælperne hos NK Care ApS har erfaring med mange forskellige patienttyper og sygdomsforløb som f.eks. respiratorbrugere, sklerose, muskelsvind, epilepsipatienter, ALS-patienter, diabetespatienter, overvågning af hjerneskadede og mange flere.

Det er vigtigt at undgå udskiftning blandt personalet, for det afværger unødig uro i et sygt menneskes liv. Derfor har NK Care ApS en fantastisk stabil flok mennesker ansat, som altid yder deres allerbedste. Alle er de bevidste om, at de er gæster i brugerens hjem, hvorfor hjælpen altid foregår på brugerens præmisser.