BPA ordning

Har du fået bevilget en BPA ordning,  har du mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til os. Det betyder i praksis, at vi fremover vil stå for at lave ansættelseskontrakter, udbetale løn til dine hjælpere, lave timeregnskab til kommunen og meget mere. Du vil stadig være chefen i dit hjem, og du bestemmer stadig hvilke hjælpere du vil have ansat og hvad dine hjælpere skal lave når de er hos dig. Det er omkostningsfrit for dig at vælge denne løsning, og du vil spare alt det ekstra tidskrævende arbejde som det indebærer at have en BPA ordning.

Derudover vil vi løbende være i dialog med dig og skulle der opstå et problem, så vil vi altid være behjælpelig. Vi sørger for at den lovpligtige APV bliver lavet, vi hjælper med at få indkaldt til de årlige personalemøder hvor APV’en skal gennemgåes. Bliver der pludselig sygdom og du ikke selv kan finde en afløser til at tage vagten, så har vi over 130 dygtige hjælpere ansat, hvor mange af dem rigtig gerne vil tage ekstra vagter, så du kommer aldrig til at sidde uden hjælp.

Ovenstående er blot nogle af de fordele du vil opnå ved at vælge os til at varetage din arbejdsgiverrolle.

For at høre mere om dine muligheder og fordele, så kommer vi meget gerne ud til dig og gennemgår mulighederne med dig. 

Sidder du med en BPA ordning eller er pårørende til en med en BPA ordning, så kontakt os endelig for et uforpligtende møde, så vi kan fortælle hvad vi kan hjælpe med tlf nr 21684031 eller skriv til op på Facebook. https://www.facebook.com/B.P.A.service.dk/